Hva er viktig som ung voksen? Hva gjør man med alle valgene voksenlivet bringer med seg? Og hva gjør man når livet ikke går som man hadde tenkt?

«De viktigste rådene til unge voksne» er en ny serie i Sennep-podden denne våren. I første del vil Astrid Elin Lønning og Jan Sigve Hystad dele sine erfaringer om sju grunnleggende verdier de har funnet plass til i sine liv.

Programleder for Sennep-podden er Hanne Eskeland.

Emner og spørsmål i denne episoden:

Hvilke grunnleggende verdier er viktige for alle som vil følge Jesus? Hvordan kan vi forene det å følge Jesus med en hverdag med mange gjøremål? Hvordan kan jeg ta med meg fokuset på Jesus der jeg er? Hva med barnas plass i menigheten?