«Der jeg er, der tjener jeg.»
– Sissel Gundersen –

I tredje og siste del av «De viktigste rådene til unge voksne» møter vi Morten og Sissel Gundersen, som forteller om å ta tøffe – men viktige – valg, om å følge Jesus gjennom usikkerhet, og lære at det man har innabords er godt nok.

Hanne Eskeland er programleder.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvilke prinsipper og verdier kan man bygge livet på?
  • Hva betyr det å være en etterfølger av Jesus gjennom livet, rent praktisk?

  • Hva skjer når vi risikerer noe for Gud?
  • Viktigheten av å stå sammen med kristne søsken
  • Tvil og usikkerhet
  • Å stole på at det Gud har gitt deg er nok

Sitater fra episoden:

«Måten vi lever disippellivet på er ulikt, fordi vi er ulike.»
– Sissel Gundersen –

«Det er ikke alltid at man faktisk mislykkes. Man lærer noe.»
– Morten Gundersen –

«Lever du helhjertet for Jesus leder Gud deg til det du skal gjøre, og da har du det du trenger.»
– Morten Gundersen –

«Vil du vokse med Gud: finn deg noen eller noe å ha ansvar for.»
– Sissel Gundersen –

Sentrale bibelvers i denne episoden

Matt 6,33
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matt 25,21
Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’

2 Tim 2,13
Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.

Jes 55,11
Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det til.