Tror du Jesus vil at vi skal lykkes i misjonsoppdraget? Jeg tror av hele mitt hjerte at han mente alvor. Så om vi tror at han faktisk vil være med oss – hvordan komme igang?

Jeg mener at vi lett tolker negative erfaringer feil og gir opp på feil grunnlag. Disiplene møtte jo både motstand, forfølgelse og latterliggjøring. Men de ga ikke opp, og evangeliet gav frukt likevel. Disiplene ble sendt av Jesus og kom begeistret tilbake, og denne begeistringen kan vi også få oppleve.

Her får du sju steg som kan hjelpe deg. Stegene gjør deg verken til Billy Graham, Reinhard Bonnke eller Arne Skagen, men de kan gjøre deg til en lykkelig medarbeider for evangeliet, ut fra de nådegavene Gud har gitt deg!

1. Ta en beslutning

Jesus snakket om å ta opp korset hver dag. Det første steget til etterfølgelse er å bestemme seg. Beslutninger trumfer nemlig omstendigheter! De første kristne hadde gitt alt for Jesus og hadde ingenting å tape lengre. Sammen trosset de tøff motstand og brakte evangeliet ut, mens Herren selv stadfestet forkynnelsen med undergjerninger.

Jesus vil at vi skal lykkes!

Hva svarer du når Jesus ber deg om å være hans vitne? Sier du “tja”, “kanskje”, “hvis jeg får tid”, eller sier du kort og godt; “ja, det vil jeg”? Første punkt er altså å ta en beslutning om at du også vil være involvert.

SitatBilde-til-7StegTilAction

2. Finn tro

Har du egentlig ikke troen på at Gud kan bruke deg til at andre kommer til tro? At ditt vitnesbyrd, dine bønner eller det du sier ikke vil utrette noe spesielt? Vitnetjeneste utført i vantro bærer dårlig frukt. Tro er nøkkelen! Jesus sier han har all makt i himmelen og på jorden og at han vil bruke deg!

Det er bare et sted du kan finne tro og det er hos Jesus. En stadig dypere relasjon med han vil gi deg tillit og tro. Da Peter og Johannes hadde reist den lamme mannen på tempelplassen var budskap deres helt enkelt: “Den tro vi får gjennom dette navnet, har gitt mannen full førlighet igjen”. Tro på Jesus er ment å resultere i at vi til slutt begynner å tro på det Jesus vil gjøre gjennom deg og meg.

Beslutninger trumfer omstendigheter

3. Finn din arena

Ikke alle liker å evangelisere på gata, men det gjør ingenting! Alle mennesker har allerede ulike arenaer i livet sitt, slik som familie, nabolag og arbeidsplass. Mens vi lever hverdagslivet, kan Den hellige ånd lede oss til samtaler og gjerninger som fører folk til Jesus.

I tillegg kan vi aktivt være med på å skape arenaer som Alphakurs, søndagsskole eller grillfester. Her er det mange forskjellige roller som må fylles! Praktiske tjenester som matlaging, rigging og administrasjon kan være helt avgjørende, og da kan alle finne sin viktige rolle å spille!

Les også: Er du klar for gateevangelisering? (Rune Ørnes)

4. Bygg tillit

Det mest tillitsvekkende du kan gjøre er å være deg selv. Folk avslører fasader og hykleri raskt. Finn ut hvem du er, og by på det! Bruk humor, dersom du er en humorist. Bruk tid med barn og unge, dersom du har barnetekke. Sett deg ned med mennesker, dersom samtale er din styrke. Duften av Jesus var liv, og når folk møter oss må de kjenne den herlige duften av ekte liv. Også er det vårt ansvar å opptre med respekt og sunnhet, uansett hvem vi møter.

5. Følg Den hellige ånd

Vi er desperat avhengige av Den hellige ånd. Uten Den hellige ånd, er det umulig å overbevise folk om evangeliet. Uten Den hellige ånd kan vi heller ikke helbrede syke, sette folk i frihet eller gjøre tegn og under.

Finn ut hvem du er, og by på det

Talsmannen (et navn på Den hellige ånd) har heldigvis flyttet på innsiden av oss. Derfor kan vi slappe av og følge hans ledelse. Lytt til dem du snakker med, så vil Den hellige ånd lede samtalen og situasjonen. Du vil motta impulser på hva du skal gjøre. Og dersom du ikke kjenner noen ledelse i det hele tatt, kan du bare slappe av å gå videre. Evangelisering skal aldri bli en prestasjon.

Lytt til Bibelkvarteret: Gjør det enkelt Del 1 og Del 2 (Arne Skagen)

6. Tål avvisning

Jeg har opplevd avvisning, både ute på gata og på andre arenaer. Jeg har tilbudt forbønn og blitt avvist. Noen har blitt sinte, bare fordi jeg nevnte Jesu navn. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg gjorde noe feil, det bekrefter bare at evangeliet kan provosere eller skape anstøt.

I Lukas 10,3 sier Jesus: “Gå av sted! Jeg sender dere som lam blant ulver”. Han sender oss ikke ut for at vi skal bli angrepet og i verste fall spist, men han opplyser oss om at enkelte personer vil glefse etter oss. Vi må med andre ord være forberedt på avvisning. Apostlene opplevde både hån, fengsel og steining. Da kan også vi tåle noen frekke kommentarer uten å føle behov for traumebehandling.

7. Ha et fellesskap i ryggen

Når du fisker bruker du håven for å få fisken over båtripa. Når du deler Jesus med mennesker, er det lurt om du har tenkt gjennom hvordan du kan veilede de som faktisk er interesserte.

Hva er neste steg? Har du noen andre kristne venner de kan bli introdusert for? Når vi leser om vekkelsen etter pinsedag, ble de nyfrelste lagt til i et fellesskap. Et fellesskap der man var sammen til måltider, brødsbrytelse, bønn, lovprisning og Guds ord.

Her fikk de muligheten til å erfare og forstå mer av dette nye livet. Til å bli utrustet og utfordret, samtidig som de bygde vennskap med andre disipler. De ble bygd sammen til en ny storfamilie og erfarte at de tilhørte hverandre.

Les også: 12 sannheter om hvem du er i Jesus (Kjartan Ørnes)

Sju steg

Jesus har sendt oss! Og Jesus vil at vi skal lykkes! Her har du fått mine sju steg. En pedagogisk fremstilling av noen enkle sannheter. Sannheter det kan være lurt å reflektere over, slik at vi kan gå fra gode intensjoner, til enkle, kraftfulle gjerninger.

Og la oss huske det Jesus sa til slutt. “Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende.”

Artikkelen er en kortversjon av Rune Ørnes’ seminar på Lys og Salt Online i juni 2020. Her kan du se seminarene på YouTube: