Sju tips fra Ordspråkene om å gjøre en god jobb

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

En gang ble jeg oppringt av en kvinnelig telefonselger. Etter at hun hadde fått bekreftet at hun snakket med rett person, startet hun salgstrikset sitt med å si: Norleif, du er jo en flott og fantastisk mann.

– Hei, stopp litt! Jeg brøt henne av. 

– Kjenner du meg? 

– Jeg tror ikke det, svarte hun.

– Hvordan kan du da vite at jeg er en flott og fantastisk mann?

Introduksjonen hennes fortalte meg at denne personen kan jeg ikke stole på. Å handle med folk vi ikke kan stole på, er i prinsippet det dummeste vi kan gjøre, selv om dette bare handlet om kosttilskuddet VitaePro. 

Lynkurset i å bli en god arbeider finnes ikke.

Jeg nektet å la meg kjøpe av smiger, og det tenkte jeg at hun bare kunne få lære med det samme. 

Jeg har vært selger selv. Rik ble jeg ikke. Men jeg vant tillit overfor firmaene og fikk respekt fra kundene. Det kan jeg leve godt med.

For troskap er det en ønsker av et menneske; Bedre å være fattig enn en løgner (Ord 19,22)

Les også: Boka som jakter på meningen med livet (Børge Bentsen)

1. Ikke la deg smigre

Smiger er ikke bare flatterende ord. Fine middager og flotte gaver er smigrende og får mange til å føle at siden de har blitt behandlet så bra, så må de i neste omgang gi noe tilbake. Ofte fører dette til kompromiss med samvittigheten og integriteten. Prisen for å si sin sanne mening og stå opp for det som er rett, øker. Ordspråkene gir oss et godt råd:

Når du sitter til bords med en hersker, tenk nøye over hvem du har foran deg, og sett en kniv på strupen hvis matlysten blir for stor. Ha ikke lyst på de lekre rettene hans, for det er svikefull kost (Ord 23,1-3).

Bestikkelser forvrenger det som er rett. Uskyldige lider og skyldige går fri. De fattige og ressurssvake vil alltid lide mest under slike forhold. Da må vi huske på at Herren velsigner ærlighet og sannhet. 

Herren avskyr falsk vekt, men gleder seg over nøyaktig lodd (Ord 11,1)

Da er det bedre å stole på Herren:

Den grådige volder trette, men den som stoler på Herren, blir mett (Ord 28,25).

2. Vær redelig i økonomi

Av og til kommer vi overfor sjonglering med tall og fusk i regnskap. Sånt bringer ingen varig velsignelse, selv om man kanskje ikke blir oppdaget umiddelbart. Guds løsninger er derimot alltid å finne når vi søker ham:

Den som jakter på vinning, setter huset over styr, den som hater bestikkelser, skal leve (Ord 15,27)

Les også: Profetene: dedikerte og kompromissløse (Erling Thu)

SitatBilder-til-sjuTipsFraOrdsprakeneOmAGjoreEnGodJobb

3. Vær til å stole på

Det burde være en berikelse for alle arbeidsplasser at de som jobber der er forskjellige. Likevel kan forskjellighet lett føre til frustrasjon. Som gode kristne arbeidere kan vi kvele denne irritasjonen ved å heller se på andre som gaver gitt av Gud. Det betyr ikke å anerkjenne eventuelle umoralske sider, men å finne de gode egenskapene og oppmuntre disse.

Ærlighet, tydelighet og vennlighet vinner respekt på sikt, selv om det for noen kan sitte fryktelig langt inne for kolleger å erkjenne det. Trofasthet over tid gjør at våre kolleger vet hvor de har oss og at vi er for dem. Det skaper trygghet når den vises og ikke bare snakkes om.

Mange taler høyt om sin egen troskap, men hvor finnes den en kan stole på? (Ord 20,6)

Spørsmålet er hva vi vil at vår popularitet skal bygge på

4. Ordene dine betyr noe

Det er lett å gripe ordet for fort, og slenge kommentarer i affekt. Ofte er det bedre å lytte, søke Guds visdom og bringe et godt råd i rett tid.

Som epler av gull i et smykke av sølv er ord som blir talt i rette tid (Ord 25,11)

Baktale forgifter omgivelsene og skaper avstand mellom mennesker.

En som er svikefull, volder trette, den som baktaler andre, skiller venn fra venn (Ord 16,28).

5. Bidra til gode avgjørelser

Selv uten direkte ansvar i avgjørelser som skal tas, kan vi spille inn det vi tror er gode løsninger. Visdom kommer ikke av posisjoner, men at vi frykter Herren og viser troskap.

Uten rådslagning mislykkes planene, når mange gir råd, skal de lykkes (Ord 15,22).

6. Stå på og vær flittig

Som gode arbeidere skal ikke fokuset primært være på hva arbeidsplassen kan gjøre for oss, men hvordan vi kan bidra til å løfte arbeidsmiljøet og øke produktiviteten. Og flittighet er noe Gud elsker og velsigner.

Doven hånd gjør fattig, men flittige hender gjør rik (Ord 10,4)

7. Vær på giversiden

Av og til møter du kanskje holdningen: Ikke gjør noe du ikke har noe igjen for. 

Men en kristen arbeider er ikke preget av en sånn tankegang. Han kommer heller litt tidlig og klargjør arbeidsdagen for andre, heller enn å komme for seint og stjele av andres tid og effektivitet. Å være på giversiden er faktisk noe av det som lønner seg aller mest, men man trenger Guds visdom for å se det: 

En strør ut, og får mer igjen – en annen er gjerrig og ender i fattigdom (Ord 11,24).

Kanskje blir man litt latterliggjort for ikke å følge strømmen, men Herren gleder seg over de som viser troskap (Ord 12,22). Spørsmålet er hva vi vil at vår popularitet skal bygge på.

Vi kan være til velsignelse ved å forstå Guds prinsipper

Lynkurset i å bli en god arbeider finnes ikke. Vi vokser, lærer og formes over tid. 

Salomos ordspråk ble skrevet nesten tusen år før Kristus, men har likevel stor relevans for moderne mennesker. Boken viser veien til visdom, og tar utgangspunkt i dette: 

Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap (Ord 1,7)

Han som skapte verden vet hvordan den fungerer fordi han satte premissene for rett og rettferd. Å lære seg hans prinsipper gjør oss også til arbeidere som Guds velsignelse kan komme gjennom. Gud er selv en arbeider, som arbeider for å gjennomføre sin gode plan for verden.

Alle bedrifter og institusjoner trenger Guds visdom for å lykkes i det lange løp. Likevel vil det å eie, formidle og bringe fram Guds visdom ofte kreve både utholdenhet i motgang og tro på at Guds prinsipper gir suksess til slutt.

Lytt til Bibelkvarteret: Du greier deg faktisk ikke alene (Norleif Askeland)