Slik forbereder du deg på å dele Guds ord

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Å forkynne Guds Ord er et stort privilegium! Derfor er forberedelser viktig. Hvordan en gjør forberedelsene finner du ikke noe fasit på, men her er noen tips!

Vi gjør det litt forskjellig ut fra det kall og utrustning Gud har gitt den enkelte av oss. Men vi kan alltid bli inspirert og lære av hverandre. Derfor skal jeg skal gi deg et lite innblikk i hvordan jeg forbereder meg til å forkynne.

1. Lev i bønn og Guds ord

«Om de hadde vært med i mitt råd, kunne de latt folket mitt få høre mine ord og fått dem til å vende om fra sine onde veier og gjerninger» (Jer 23,22)

«Herren Gud har gitt meg disiplers tunge så jeg kan styrke den trette med et ord. Morgen etter morgen vekker han mitt øre så jeg kan høre på disiplers vis» (Jes 50,4)

Å forkynne Guds Ord er ikke det samme som å holde en presentasjon. Det er ikke en arena for å uttrykke dine eller andres tanker og meninger om Gud. En forkynner er en budbringer. Vi proklamerer Guds vilje slik den åpenbares for oss gjennom Guds Ord.

SitatBilde-til-slikForberederDuDegPaADeleGudsOrd

Du og jeg kan bare gi videre det vi har mottatt selv. Derfor er en personlig relasjon til Gud i bønn og Guds Ord et “must” for alle forkynnere. Det er her grunnlaget for forkynnelsen legges. Det er her vi lærer å kjenne og lytte til ham vi er budbringere for.

Som et supplement anbefaler jeg at du leser gode kristne bøker og lytter til andres forkynnelse. Et godt tips her er å spørre dine ledere hva de leser og hvem de lytter til. Men gjør ikke din forkynnelse til et referat av hva andre sier. Ha en disippels øre og lytt etter hva Gud taler til deg om ut fra det du leser og hører.

En forkynner er en budbringer

Ha alltid en notatbok, mobiltelefon, ipad e.lign. lett tilgjengelig enten du har kvalitetstid med Herren, leser eller lytter til andres forkynnelse. La det Gud taler til deg jobbe i og med deg. Lev i det og la oss andre få del i det du har hørt og sett.

Les også: Kva er eigentlig evangeliet? (Erling Thu)

2. Spiss budskapet

La oss som et eksempel si at jeg har fått et budskap om å forkynne om menigheten. Det er et stort tema. Neste steget er da i bønn å søke tettere på hva det er Herren egentlig vil jeg skal forkynne om hans menighet. Hva er essensen i det Gud vil ha sagt denne gang? Resultatet er eksempelvis at forkynnelsen denne gang skal handle om å være et fellesskap av søsken.

Av og til hender det at temaet allerede er spisset fra de som spør deg om å forkynne.

Be om at det blir til nytte for den som hører

Neste steg er uansett å jobbe mer med det konkrete temaet. Har jeg nye eller eldre notater jeg kan bruke? Kan hende jeg må sette av tid til å gjøre et lite bibelstudie? For igjen: Jeg kan ikke bare repetere det andre sier. Jeg må selv vite og leve i det Guds Ord sier.

Les også: Ikke undervurder vitnesbyrdet ditt (Marte Askeland Skjelvik)

Deretter deler jeg budskapet opp i noen punkter som da blir manuset jeg skal bruke. Noen ganger er dette tettskrevne sider, andre ganger er det 3 punkter med stikkord og skriftsteder. Her kan du gjerne ta med personlige erfaringer.

3. Hvem skal du forkynne for?

Det er nyttig å vite hvem du skal forkynne for og hvor mye tid du er blitt gitt. Selv om forberedelsene grunnleggende sett er de samme, er måten du legger opp forkynnelsen på forskjellig ut fra hvem du skal forkynne for. Skal du eksempelvis forkynne for barn og tenåringer kan det være lurt å gjøre budskapet kort, og gjerne bruke gode illustrasjoner (spør gjerne noen kreative kristne søsken om tips og ideer).

Del det budskapet du har fått

Bruk tid til å be konkret for de du skal forkynne for. Be om at ordet blir til nytte for de som hører (Hebr 4,2).

4. Stol på Den Hellige Ånd

Når alle forberedelser er gjort og du er klar til å forkynne, er det en siste ting du aldri må glemme; fortsett å stole på Den Hellige Ånd!

Forkynnelsen blir aldri slik du hadde tenkt på forhånd. Det blir ofte annerledes. Noen ganger kan det oppleves som at det går bedre enn forventet. Andre ganger ikke. Det som betyr noe er ikke vår subjektive opplevelse, men at vi med frimodighet deler det budskapet vi tror vi har fått. Et godt råd som har hjulpet meg mye er å ha en til to nære personer som kan gi ærlige og konstruktive tilbakemeldinger. La gjerne en av dem være en mer erfaren forkynner som du kan lære av.

Bibelen oppfordrer oss til å forkynne «Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning!» (2 Tim 4,2).

Forbered og forkynn det du tror Gud taler så vil han bekrefte sitt ord og bygge sitt hus.

Lytt til Bibelkvarteret: Gud over det ufattelige (Håvard Kjøllesdal)