Bønn er som trening. Enkelte ganger har du ikke lyst før du setter igang. Her er tipsene som hjelper deg på vei!

De fleste kristne har fått med seg at bønn er viktig. Likevel sliter mange med å få bønnelivet til å fungere. Man kommer liksom ikke i gang med det man vet man burde. I denne teksten ønsker jeg å dele med deg noen sannheter som har vært til hjelp for meg på dette området.

Inn på rommet ditt!

Bønn er å snakke med Far. Enten alene eller sammen med andre. Det kan være en kort bønn i en situasjon som oppstår, det kan være lovsangen som stiger opp i dusjen eller bilen.

Bønn er å snakke med Far.

Men det jeg ønsker å si noe om her, er det Jesus kaller å «gå inn i rommet ditt og lukke døren og be» (Matt 6,6). Jesus trakk seg ofte tilbake og ba alene (Luk 5,16). Bønn hvor vi bevisst setter av tid for å søke Herren er viktig.

SitatBilde-til-slikKanJegBeI15Minutter-del1

Bestem deg for å begynne!

Da Jesus var i Getsemane ba han sine tre nærmeste disipler om å våke og be. Men de sovnet i stedet! Det var ikke første gangen de sovnet når Jesus tok dem med på bønnemøte. Jesus konkluderer med at «Ånden er villig, men menneskenaturen er svak» (Mark 14,38)

Menneskenaturen hos oss alle er svak! Dersom du skal vente på en følelse av inspirasjon til å be, kan det være at du må vente lenge. Sofaen, fjernkontrollen, eller søvn vil virke mer forlokkende. Kanskje til og med oppvasken!

Den som taler i tunger oppbygger seg selv

Derfor må vi ta en beslutning. Bønn må planlegges som alle andre viktige ting. Det må inn i kalenderen din. Selvdisiplin er derfor nødvendig. Å være disiplinert er ikke lovisk! Paulus sier at Guds nåde får oss til å arbeide (1 Kor 15,10).

Så mitt råd nummer én som jeg vil dele med deg er: Just do it! Det er som med trening – før du skal gjøre det, har du enkelte ganger ikke lyst. Men når du bare kommer deg ut døren angrer du ikke.

Så bestem deg for et tidspunkt og et sted – og gjennomfør! Guds nåde virker i din beslutning.

Lag deg en struktur!

Folk med et fungerende bønneliv gjør det på mange ulike måter. Så når jeg nå skal komme med noen konkrete tips til bønn, så er det ment som noe du kan tilpasse til din situasjon.

Jeg vil likevel understeke at en struktur på bønnestunden hjelper de aller fleste av oss. Særlig dersom du ikke har lyktes med å be alene. For egen del finner jeg at det å ha en viss struktur på bønnestunden hjelper meg, også etter mange år i bønn.

Les også: Ble Jesus også sliten? (Hanne Eskeland)

La oss si at målet ditt er å komme i gang med regelmessig bønn. Vær realistisk og sett et mål om å be 15 minutter hver dag. Du kan øke denne tiden etterhvert.

Steg 1: Be i tunger

Bruk 3-5 minutter på å be i tunger. Kanskje det virker lenge i starten, men bare bestem deg for å gjennomføre. Den som taler i tunger oppbygger seg selv, så det følger velsignelse med å gjøre dette (1 Kor 14,4), selv om fornuften din ikke har nytte av dette (1 Kor 14,14). Når du taler i tunger blir du styrket i ditt indre menneske. Når Paulus var alene talte han mer i tunger enn noen andre (1 Kor 14,18-19,28).

Steg 2: Si takk til Gud

Bruk de neste fem minuttene på å takke Gud høyt. Kanskje du tenker: «Hvordan skal jeg komme på ting å takke for så lenge?»

La meg dele noe som har fungert for meg: Du kan ta utgangspunkt i Guds navn og bruke de ulike navnene Herren gir seg selv som knagger for takken. Salmene er full av oppfordringer som: «Lov ham og pris hans navn!»

Les også: Hva er tungetale? (Sindre Hauan)

Hvordan kan det høres ut i praksis?

Et av Guds navn er Herren vår Rettferdighet. Da sier jeg ikke bare: «Takk Jesus for at du er min rettferdighet», og så er jeg ferdig.

Nei, jeg tenker på hva dette navnet betyr: Jeg er erklært rettferdig fordi Jesus døde på korset i mitt sted. Han ble knust for mine misgjerninger. Hans blod rant så jeg kunne bli frelst. Han er Lammet som ble slaktet. Han gav seg selv frivillig i kjærlighet. Han stod opp igjen og seiret over døden! Derfor har jeg barnekår og er forsonet med Far!

Vær realistisk og sett deg et mål

Alt dette er tanker jeg får knyttet til at han er min rettferdighet. Dette bruker jeg til å takke Gud.

La meg dele med deg noen av Guds navn:

  • El Shaddai (Alltilstrekkelig Livgiver) (1 Mos 17,1)
  • Jehova Rapha (Herren vår Lege) (2 Mos 15,26)
  • Jehova Nissi (Herren vår Seier) (2 Mos 17,15)
  • Jehova Shalom (Herren vår Fred) (Dom 6,24)
  • Jehova Ra’ah (Herren vår Hyrde) (Sal 23,1)
  • Jehova Tsidkenu (Herren vår Rettferdighet) (Jer 23,5)
  • Jehova Shamma (Herren er Nær) (Esek 48,35)
  • Jehova M’kaddesh (Herren som helliger dere) (2 Mos 31,13)
  • Jehova Jireh (Herren forsørger) (1 Mos 22,14)

Skriv navnene over ned på en lapp og ha dem i Bibelen din. Bruk disse som et utgangspunkt for å takke Gud. Etterhvert vil du oppleve at fem minutter går raskt.

En annen ting du kan gjøre er å bruke Salmene som et utgangspunkt. Her finner du sannheter om Gud som du kan bruke når du ber. Et godt sted å begynne er Salme 103,8-17.

Nå har det allerede gått ti minutter! På tide å be!

Guds ord viser oss mange områder som vi kan be for. Disse skal vi se nærmere på i del to. Men ikke vent med å ta nye steg i ditt bønneliv – begynn idag!

(NB! Del to publiseres i månedsskiftet september/oktober 2020).