Synes du det er vanskelig å finne de riktige ordene når du vil be? Bibelen er full av skrevne bønner du kan bruke selv. Her er enda flere tips til et rikt bønneliv!

«Hvordan kan jeg komme i gang å be?» er spørsmålet vi ser på i denne serien i to deler. Målet er å be i femten minutter. I forrige del så vi på å be i tunger og gi takk til Gud. Nå skal vi se på hvordan du kan bruke Guds ord når du ber og hva du kan be om.

Har du lest første del av Per Arne Gjerdes serie? Slik kan jeg be i 15 minutter | Del 1

Bredden og mangfoldet i bønn

Bønn er å snakke med Gud vår Far om alle ting (Ef 6,18; Fil 4,6). Derfor vil det alltid være et element av spontanitet i bønn – å si til Gud det vi har på hjertet. Dessuten vil Ånden lede oss og vise ting vi skal be for. Å ha denne dynamikken i bønn er viktig.

Samtidig ba Paulus om de samme tingene for ulike menigheter. Noen emner går igjen i de bønnene som er gjengitt i brevene hans. Han ba ikke bare ut i fra øyeblikkets inspirasjon, men også ut fra en forståelse av hva som er viktig for alle kristne til alle tider.

SitatBilde-til-slikKanJegBeI15Minutter-del2

Be Guds ord

Bønn tar utgangspunkt i Guds vilje. Bønn er ganske enkelt at vi sier: «La din vilje skje på jorden» (Matt 6,10). Herren viser oss sin vilje gjennom sitt ord i Bibelen. Derfor vil jeg oppfordre deg til å be med utgangspunkt i Guds ord. Hvordan gjør du det i praksis?

Det ene du kan gjøre er å bruke bønner fra Bibelen når du skal be. Du trenger ikke sitere de bibelske bønnene ordrett (selv om det og kan være en god ting). Bruk dem som utgangspunkt og form dine egne bønner ut fra det de løfter frem.

Les også: Modig bønn (Elise Monclair Litleskaret)

Du kan og bruke skriftsteder som viser oss Guds vilje som utgangspunkt for bønn, selv om de ikke er skrevet som bønner. La meg gi et eksempel i Filipperbrevet 1,9-11:

Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.

Hvordan bruker jeg denne bønnen? Jo, jeg åpner Bibelen og leser den høyt som en bønn. Så tar jeg ledd for ledd og ber innholdet med egne ord til Far.

…at deres kjærlighet må bli mer og mer rik…

Min bønn: Far, la kjærligheten mellom oss i menigheten vokse og bli rik. Øs ut din kjærlighet i våre hjerter.

 …på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig…

Min bønn: Herre, gi oss innsikt og dømmekraft til å forstå hva som er viktig, og skille det fra de ting i livet som er uviktig. La oss leve livene våre overgitt til det som teller og ikke bruke tid og energi på det som ikke har verdi for evigheten.

…og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt …

Min bønn: Far, la oss leve livene våre i lys av Kristi dag. Det kommer en dom der du skal evaluere livene våre. La oss stå rene den dagen og være fylt av frukt som er til ære for deg. Fyll oss Far med gudsfrykt så vi lever med evigheten i tankene.

Bønn tar utgangspunkt i Guds vilje

Jeg vil ofte bruke enda flere ord enn i disse eksemplene, så det er sagt. Når du ber på denne måten bruker du bønnene i Bibelen som knagger. Og så finner du dine egne ord til å be dette innholdet tilbake til Far.

Hva skal jeg be om?

La oss si at du har brukt ti av de femten minuttene på å be i tunger og gi takk til Gud. Bare fem minutter igjen til å be! Men hva skal du be om? Listen er selvsagt utømmelig, men la meg komme med noen forslag – som en start.

  • Bønn for troende
  • Be for deg selv.
  • Be for troende i familien din.
  • Be for menigheten du er en del av.
  • Be for alle kristne der du bor.

Bruk Guds ord slik vi har vist over. Nederst i teksten er det noen skriftsteder du kan bruke når du ber for kristne, deg selv inkludert. Du kan selv supplere listen med sannheter og løfter fra Guds ord.

Ikke gi opp!

I tillegg ber du selvsagt også for spesifikke behov du kjenner til i de ulike situasjonene.

Be for ufrelste

Jeg vil oppmuntre deg til å lage en liste over ikke-kristne som du ber om frelse for. Ha den i Bibelen din hjemme. I tillegg kan du be om vekkelse og frelse for stedet du bor og for Norge. Også her vil jeg oppfordre deg til å bruke løftene i Guds ord:

I Første Timoteusbrev 2,1-4 oppfordrer Paulus oss til å be for alle mennesker fordi Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

Andre Petersbrev 3,9 sier at Gud vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.

I Evangeliet etter Johannes 6,44 sier Jesus at ingen kan komme til han hvis ikke Far drar dem til ham.

I Andre Korinterbrev 4,4 forteller Paulus at denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet. Men Jesus kom for å gi de blinde synet og sette fanger i frihet (Luk 4,18-19)

Bruk bønnene i Bibelen som knagger

Da kan din bønn se for eksempel slik ut: «Far jeg ber for Jan! Du har sagt at du ønsker frelse for alle mennesker – at du ikke vil at noen skal gå fortapt. Far, ingen kan komme til Jesus hvis ikke du drar dem – så dra Jan til Jesus! Løs ham fra åndelig blindhet og la ham se sannheten i evangeliet. Jeg taler frihet fra fiendens løgner i hans liv. Løs ham Herre fra alle lenker og bånd som binder ham og holder ham fanget!»

Her må du finne din måte å formulere deg på. Men det å bruke sannhetene i Ordet som utgangspunkt for bønn vil være til hjelp.

Lytt til Sennep-podden: Forene tro og arbeid i ulike livsfaser (Med Hermund Haaland)

Lag en ukeplan

Du rekker ikke å be om alt dette på fem minutter! Men du vil oppdage at fem minutter går raskt – du vil helt sikkert ikke slippe opp for ting å be om!

Be om vekkelse og frelse for stedet du bor

Det har hjulpet meg å lage en ukeplan der jeg ulike dager ber for forskjellige emner. På den måten er jeg innom flere bønneemner i løpet av uken. Jeg varierer hvilke skriftsteder jeg tar utgangspunkt i.

Så sett i gang! Sett deg noen mål og gå helhjertet inn i det. Ikke gi opp – og du vil garantert ta nye steg i bønn!

Skriftsteder du kan bruke når du ber for kristne

Filipperne 1,9-11

Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.

Efeserne 1,17-19 

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.

Efeserne 3,16-21 

Må han som er så rik på herlighet,
gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.
Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.
Må dere sammen med alle de hellige
bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,
ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
Må dere bli fylt av hele Guds fylde!
Han som virker i oss med sin kraft
og kan gjøre uendelig mye mer
enn det vi ber om og forstår,
ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og evigheter! Amen.

Kolosserne 1,9-11 

Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige.

Lukas 10,2-3 

Og han sa til dem:
«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Gå av sted! Jeg sender dere som lam blant ulver.

Jesaja 11,2-3

Herrens ånd skal hvile over ham,
en Ånd med visdom og forstand,
en Ånd med råd og styrke,
en Ånd som gir kunnskap og frykt for Herren.
Han skal ha sin glede i frykten for Herren.
Han skal ikke dømme etter det øynene ser,
og ikke skifte rett etter det ørene hører.

Apostlenes gjerninger 4,29-31 

Og nå, Herre, hold øye med truslene deres og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener.»
Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet.

Hebreerne 13,20-21

Fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte den store hyrden for sauene, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde, må han utruste dere med alt godt, så dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus skape i oss det som er godt i hans øyne. Ham være ære i all evighet! Amen.