Slik møter jeg økt polarisering

Thea, Jon Steinar og Arne Olav deler sine tanker rundt uenighet og ulike stemmer i samfunnet.

Tre:enig?

Tre:enig? er vår spalte på Sennep.net hvor vi spør tre personer i ulike livssituasjoner hvordan de takler en gitt problemstilling eller spørsmål.

Silje

Thea (23), andre nestleder i KrFU

Unge tør ikke å si det de mener og halvparten av unge gutter tør ikke å ytre seg. Jeg mener kampen for ytringsfriheten er vår tids viktigste utfordring.

I disse tider går det (med god grunn) inflasjon i ordet woke. Opprinnelig dreide woke-fenomenet seg om det å være “årvåken” for samfunnsstrukturer, men har utviklet seg til å bli en bevegelse som bestemmer hva som er innafor å mene ved bruk av kansellering.

Som ung i politikken har jeg selv kjent at frykten for å bli kansellert høyner terskelen for å si min mening. Uten motstridende meninger får vi et galt inntrykk av at alle mener det samme og vi går glipp av viktige nyanser i søken etter gode løsninger.

Et demokrati er et uenighetsfellesskap med klare spilleregler for hvordan meningsmotstandere møter hverandre. Reell ytringsfrihet, meningsmangfold og toleranse er bærebjelkene i et fungerende demokrati. Polarisering oppstår når disse ikke er på plass fordi debatten gjerne flyttes til ekkokamre.

Vi har alle et ansvar i å skape større rom og takhøyde for ulike meninger. Unge og kristne stemmer i samfunnsdebatten er viktigere enn noen gang.

Min utfordring til deg (og til meg selv) er å ikke holde meningene dine for deg selv. For jeg kan love deg at dersom du har tenkt noe, er det mange andre som sitter stille og tenker akkurat det samme.

Den som er sen til vrede har stor innsikt (Ord 14,29)

Jon Steinar (44), Fylkessekretær Oslo KrF

Det er lett å la seg rive med i kommentarfeltet på Facebook eller i nettavisene. Hvordan skal vi som kristne opptre i samfunnsdebatten?

Aller først: Det trengs flere radikale stemmer i dette landet! Radikale i den forstand at vi holder fast ved våre kristne røtter. I dag er det radikalt å hevde de gamle sannhetene om ekteskap, familie og Guds ordninger for samfunnet. Det kan vi likevel gjøre i visshet om at denne arven er bærekraftig.

Debatten rundt disse temaene kan imidlertid bli tilspisset og preget av skyttergraver. Da er det behov for moderate radikale stemmer, som uttrykker seg nøkternt og saklig i en opphetet debatt. Det er ikke alltid lett. Ideelt sett skal de vi omtaler kjenne seg igjen i hvordan vi beskriver dem og deres meninger.

Denne forventningen kan være vanskelig å innfri fullt ut, fordi våre oppfatninger iblant kolliderer med meningsmotstandernes verdensbilde. Det må vi tåle å stå i! Vår forståelse er ikke nødvendigvis ugyldig fordi andre blir provosert eller føler seg krenket.

Til sist: Vi kan vise omtanke og medfølelse når vi debatterer. Målet er å være sannheten tro i kjærlighet, idet vi elsker våre “fiender”, uten å vike tilbake for løgnen.

Mats
Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. (Ef 4,31)
Hildegunn

Arne Olav (41), redaktør i Sennep.net

Jeg er usikker på om det er større polarisering nå enn tidligere. Historien er full av store og voldelige konflikter i samfunnet. Så om det oppleves verre nå enn tidligere, handler nok litt om hva vi retter oppmerksomheten mot.

Men jeg tror nok at flere er mer reserverte til offentlig debatt enn noen tiår tilbake. Det føles ubehagelig med mennesker med bastante meninger. Men det er også ubehagelig å ytre seg. For mange er for dårlige til å respektere mennesker som tør å mene noe, og argumentere saklig og uten hersketeknikker. 

Jeg syns flere vers i Salomos ordspråk er verdt å tenke over når det kommer til nyheter og debatter:

Den troskyldige tror alt som blir sagt (Ord 14,15)

Den forstandige holder hodet kaldt (Ord 17,27)

Den rettferdige tenker før han taler (Ord 15,28)

Den som svarer før han hører, er dum (Ord 18,13)

Den som er sen til vrede har stor innsikt (Ord 14,29)

Derfor: Når jeg leser nyheter eller debattinnlegg, prøver jeg å huske på at…

 • Jeg sitter som regel langt unna sakens kjerne. Jeg vet dessverre ikke nok om de faktiske forholdene til å være skråsikker og bastant.
 • Det å lese hva folk påstår at noen andre mener, sjelden stemmer med realiteten. Som regel blir meningsmotstandere framstilt mer skurkeaktig enn de er i virkeligheten.
 • Det er veldig mye desinformasjon på nettet. Jo mer svart-hvitt saken fremstår, jo større sjanse er det for at en del sider ved saken ikke har kommet fram.
 • Aktivister fremstiller saker svart-hvitt for å påvirke opinionen, de er ikke nødvendigvis opptatt av helheten.

Dessuten velger jeg å følge en del norske politikere jeg ikke er enige med, for å prøve å forstå hva de mener, slik at jeg ikke lager «stråmenn» i mitt eget hode av dem.

Jeg tror vi motvirker polarisering ved å respektere personer nok til å sette oss inn i hva de virkelig mener.

Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. (Matt 5,44)

TIL REFLEKSJON (ALENE eller i GRUPPER)

 • Les og mediter over disse versene:
  • Ordsspråkene 14,29
  • Efeserne 4,31
  • Matteus 5,44
 • Hva sier disse versene om hvordan du skal oppføre deg i møte med de du er uenig med?
 • Har du noen gang latt være å si din mening i frykt for uenighet, og i så fall, hva kan du gjøre neste gang?