Slik takler jeg frustrasjon på arbeidsplassen

Lene, Karl Enok og Mats-Andre deler sine erfaringer fra arbeidslivet.

Tre:enig?

Tre:enig? er vår spalte på Sennep.net hvor vi spør tre personer i ulike livssituasjoner hvordan de takler en gitt problemstilling eller spørsmål.

Silje

Lene (37), sosionom i barnevernet

Jeg får møte mange mennesker i ulike livssituasjoner gjennom jobben min. Det er både spennende og givende, men det kan også ha sine utfordringer. Frustrasjoner kan bygge seg opp og tålmodigheten kan bli testet. I tillegg er arbeidsmengden høy, kravene er store og frister må opprettholdes.

Vi kan ikke styre det vi møter på jobben, men vi kan styre hvordan vi velger å møte dem. Som kristne har vi en annen drivkraft og hjelper. Vi kan bli ledet av Ånden til å gjøre Guds verk, til og med på arbeidsplassen. Ordspråkene 18,21 sier at «tungen har makt over død og liv, de som gjerne bruker den, får smake frukten». Vi kan bringe Guds nærvær med måten vi snakker på og det vi gjør. Vennlighet og godhet er to av Åndens frukter. Når vi sår fra Ånden vil vi også høste det. Galaterne 5,8-9: «Så la oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp». Når vi kommer fremfor Gud gir Han visdom i møte med vanskelige situasjoner, og kjærlighet til mennesker vi møter. Ofte ber jeg en kort bønn før jeg skal på jobb, før et møte eller når jeg skal skrive et viktig dokument. Gud hjelper meg hver eneste gang.

Vi er lys og salt på vår arbeidsplass. Jesus er vår drivkraft, vår hjelper og styrke. Ved at vi vandrer sammen med Jesus, kan vi påvirke arbeidsplassen og skifte atmosfæren.
Vi er virksom i tro, vi arbeider i kjærlighet og vi utholder i håpet som er Jesus Kristus (1 Tess. 1,3).

Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. (Kol 3,23)

Karl Enok (57), ungdomsskolelærer

Jeg har møtt mange situasjoner som har vært vanskelig på jobben. Som lærer på en ungdomsskole, er det mange ting som kan skje. Elever kan være krevende, eller andre lærere med annet verdisyn kan være utfordrende. Vi kan være uenige om mange ting, bl.a. om ulike markeringer, språkbruk eller KRLE-faget. I slike tilfeller har jeg ofte gått til Gud i bønn. Og noen ganger også gått rundt i skolebygget og talt fred før skolestart.

I et av tilfellene, med en vanskelig situasjon med en kollega, ble alt helt snudd om etter bønn. Da jeg kom på jobb etter helga, hadde min kollega skiftet mening og var i et annet humør. Bibelen sier at vi skal skape fred (Matt 5,9), og i Hebreerne 12,14 står det at vi skal jage etter fred med alle.

Jeg har funnet ut at det ikke er så viktig å ha rett i alle slags situasjoner. «Du kan vinne diskusjonen, men miste et menneske». Som lærer ønsker jeg alltid å ha et smil på lur og en vennlig tone med alle. Hvis vi prøver å skape et positivt miljø rundt oss og legger vinn på fred, vil mange ting løse seg, helt av seg selv.

Mats
La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. (Gal 6,9)
Hildegunn

Mats-Andre (30), daglig leder i barnehage

Følelser har vi alle sammen og det er ikke alltid like lett å holde styr på dem. Som barnehagelærer og daglig leder er det høyt tempo, mange mennesker, høyt støynivå og mye følelser i løpet av en dag. Da er det ikke rart at man blir frustrert en gang i blant. Heldigvis har Bibelen noe å lære oss om å håndtere slike situasjoner.

Jesus sa i Matteus 7, 12 at “alt du vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.” Etter 5 år som barnehagelærer har jeg lært meg å bære denne setningen med meg inn i hverdagens situasjoner.

Det stedet jeg snakker med Gud oftest er faktisk på toalettet. Det er ikke alltid like lett å sette av tid i løpet av en arbeidsdag til å søke Gud. Her kan jeg stoppe opp, løfte saken opp for Gud og minner meg selv på disse ordene. Når jeg slipper Jesus til blir jeg minnet på hvem Han er og hvordan Han møtte mennesker. Når jeg minner meg selv på at Jesus har møtt meg med kjærlighet, fred og glede, får jeg satt meg selv i posisjon til å leve slik som Han gjorde.

Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. (Heb 12,14)

TIL REFLEKSJON (ALENE eller i GRUPPER)

  • Les og mediter over disse versene:
    • Kolosserne 3,23
    • Galaterne 6,9
    • Hebreerne 12,14
  • Hva sier disse versene om arbeid og kolleger?
  • Er det noe du bør endre på i måten du møter folk eller situasjoner på jobb?