Det er fire avgjørende kamper som må vinnes for at Guds ord skal få plass i hverdagen din. Hvordan kan vi komme inn i en livsstil hvor Gud kan dele hjertet sitt med deg?

Her er de fire kampene som gjelder deg. Avslutningsvis deler jeg seks praktiske nøkler til å komme inn en bibel-livsstil:

1. Kampen om hjertet (motivasjon)

Jesus sa at bekymringer både kunne hindre oss i å søke Gud (Matt 6,24-34) og hemme veksten Ordet vil produsere i oss (Matt 13,22). Derfor trenger du både en motivasjon som hjelper deg i å prioritere rett og du trenger å ha tro for Guds omsorg for dine behov.

Jeg lever av ordet fra Gud idag.

Jeg har erfart at jeg trenger å tenne opp igjen iveren etter å lese Guds ord. Da har de avsnittene som står først i denne teksten inspirert meg mange ganger. Når jeg leser Salme 19 tenker jeg:

YES! Jeg vil ha dette, jeg vil at min sjel skal få nye krefter, jeg vil få visdom selv uten erfaring, jeg vil ha glede i hjertet, jeg vil ha øyne som stråler. YES! Gi meg dette! Nå! Med en gang!

Eller jeg leser i Salme 1 om at det er salig (altså det som gir velsignelse, lykke og framgang) å ha sin glede i Herrens lov og grunne på den dag og natt. At Ordet gjør meg lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann: det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det og alt det jeg gjør, skal lykkes for meg.

Dette fyrer meg opp! Jeg ønsker inderlig å leve i denne velsignelsen!

Les også: Fem grunner til å glede seg til bibellesingen (Håvard Kjøllesdal)

Jesus selv ga oss denne medisinen mot bekymring. Han sa: “Vær ikke bekymret.” Se på skaperverket og vit at Gud som kler det og holder det oppe har mye større kjærlighet og omsorg for deg. Og så finnes dette fantastiske løftet i Filipperbrevet:

Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus (Fil 4,6-7).

2. Kampen om tiden (prioritering)

Livets bekymringer får oss fort til å prioritere feil. Hva vi må gjøre og må gjøre først handler om hva vi tror er viktigst. Når Jesus fastet i 40 dager i ødemarken, ble han til sist sulten, som Bibelen tørt framstiller det… Satan ville friste han til å gjøre noe steiner til brød, og Jesus var jo sant nok sulten.

slik vinner du kampen - sitatbilde

Men Guds ord til han var at han skulle faste. Da siterte han denne sannheten fra Femte Mosebok: “Mennesket lever ikke av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn”. Jeg lever av ordet fra Gud idag. Det er mitt åndelige brød, mitt livsopphold, mer avgjørende for min framtid enn mat og drikke.

Les også: Powernap med Jesus (Hanne Eskeland)

Å vinne kamper handler også om å være lur. “Velg dine slag” er et godt råd i barneoppdragelsen, men kanskje også i oppdragelsen av oss selv. Hvor kan du i din hverdag kjøpe tid, uten å måtte nedkjempe all verdens kjemper på veien? Kan du stå opp en halv time tidligere? Eller hvis morgenen er en stor kamp som den er, kanskje du kan gi deg selv TV-fri? Faste fra nyhetene og gå til Bibelen heller?

Guds ord er levende og skapende.

Hvis du begynner å se på dagene dine og tidsbruken din, er jeg sikker på at det finnes anledninger. Jeg vil anbefale deg å ikke sette av mindre enn 30 minutter når du først skal sette deg ned. Ellers blir det fort for travelt til at Gud får tilgang på deg.

3. Kampen om vanen (struktur)

Jeg har alltid lest etter en bibelleseplan. Uten en plan blir jeg fort ustrukturert og derfra er veien kort til å prioritere tiden ned. Dette trenger ikke være rett for alle, men trolig for mange av oss… Du kan lage din egen leseplan. Da kan du velge den rekkefølgen på Bibelens bøker som du ønsker å følge og det antall kapitler eller vers du synes er passe. Mengden er ikke avgjørende.

Han vil forme våre tanker, bekjennelse og handlinger.

Når du har valgt en tid på dagen du tror du kan lykkes med, vil det hjelpe deg å fortelle om dine planer til en venn. Ikke vær redd for å si ut intensjonene dine. Det vil styrke din egen beslutning og de kan følge deg opp. Over litt tid vil du bygge en vane og hjelpen rundt deg vil ikke bli så viktig.

4. Kampen om resultatene (respons)

Guds ord er levende og skapende. Guds ord er ment å bære frukt og skape resultater.

Likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden, gjort den fruktbar og latt det spire og gro på den, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til. (Jes 55,10-11).

Nøkkelen til at din bibellesning skal produsere akkurat det Gud sendte sitt ord for å gjøre, er din respons til ordet. Gud ønsker å skape sin Sønns bilde i oss. Han vil forme våre tanker, bekjennelse og handlinger. Jesus sa at det å høre hans ord og ikke gjøre etter det var like dumt som å bygge et fint nok hus, uten å sjekke grunnforholdene: det er dømt til å falle.

Les også: Omfavn paradoksene i Bibelen (Terje Dahle)

Men når vi handler på Guds ord, både tar steg, sier det høyt som var egen bekjennelse, eller ber det tilbake til Gud og gir han takk og pris, får Ordet bygge på fjell, eller bli vår fjellgrunn. Ingenting kan få oss til å falle!

Til sist: Action!

  1. Velg en leseplan. Vurder lesemengden. Hvor mye har du kapasitet til å lese daglig?
  2. Velg et tidspunkt. Et fast tidspunkt er å anbefale. Vurder hva som koster deg minst og gir deg den beste anledningen. Du trenger å lese daglig.
  3. Fortell om beslutningen til minst en annen og inviter denne gjerne til å spørre deg om hvordan det går.
  4. Gi deg selv litt nåde til å komme inn i en god rutine, men ikke for mye slik at du undergraver din egen beslutning.
  5. Når du leser, la Gud tale til deg og gjør det han sier til deg. Det kan være å takke han, fortelle om dette til en annen, eller å gjøre en handling som respons.
  6. Minn deg selv på løftene i Salme 1 og Salme 19 og andre gode motivasjonsvers – og minn Gud på disse løftene: “Gud, du har lovet dette! Løftene gjelder meg!”

(Teksten ble opprinnelig publisert i FOLK 4-2007.)