Sorry Gud, men jeg har ikke tid akkurat nå!

Sorry Gud, men jeg har ikke tid akkurat nå!