Jesu oppstandelse handler om noe annet enn at et lik ble levende igjen. Det er hovedbeviset på at Messias har kommet.

For en stund tilbake hørte jeg på en apologetikk-podkast hvor John Lennox og Michael Ruse debatterte kristen tro. Lennox er en anerkjent kristen professor, mens Ruse er en profilert filosof og ateist. Underveis i samtalen bagatelliserte Ruse Jesu oppstandelse – det var ikke det mirakelet han var mest imponert av i evangeliene. Det hørtes ut som det ikke var noen stor sak om det hadde skjedd eller ikke.

Les eller lytt til: Cappuccino og oppstandelse – en annerledes påskefortelling (Børge Bentsen)

Jeg ble ganske forundret. For meg er jo det kjernen i troen. Ifølge Paulus er jo kristendommen meningsløs uten oppstandelsen. Jeg har jo tenkt at hvis mennesker bare innser at Jesus har stått opp fra grava, faller resten av brikkene ganske lett på plass.

Det gir ingen mening at noen vil la seg torturere for en løgn.

Dette fikk meg til å tenke over hvor viktig det er å forstå hva slags evangelium vi kristne forsvarer. Et evangelium som både omfatter den historiske hendelsen Jesu død og oppstandelse er, og hvilken betydning Gud åpenbarer at disse hendelsene har. Det vil jeg forklare her i to artikler.

Les del 2: Hvorfor er det så viktig at Jesus sto opp (Arne Olav Røe)

 

Sto Jesus opp fra grava - sitatbilde

Hvilke grunner har vi for å tro at Jesus ble levende tre dager etter sin begravelse?

Først bør vi understreke at vi har flere gode historiske kilder fra første århundre til at Jesus faktisk har levd. I tillegg til de bøkene i Bibelen som nevner hans liv, har vi også utenombibelske kilder fra første århundre som Josefus og Tacitus som nevner Jesus.
Dernest er det vanlig å sammenfatte et visst minimum av hva historikere regner som sannsynlig ut fra tilgjengelige historiske kilder. Dette kalles “minimal facts”, og kan listes opp i fire punkter:

  1. Jesus døde på et kors. Vanligvis ønsker historikere to kilder for å sannsynliggjøre en historisk hendelse. Den anerkjente bibelforskeren Bart Ehrman, som ikke er kristen selv, nevner hele elleve selvstendige kilder til Jesu korsfestelse. Evangeliene er blant disse kildene.
  2. Graven var tom. Om liket fremdeles lå i graven, kunne romerne lett ha motbevist påstanden fra disiplene. Men dette skjedde ikke. Matteus nevner derimot dekkhistorien romerne og overprestene fant på for å bortforklare at graven faktisk var tom (Matt 28,11-15). Den eldste kritikken av oppstandelsen i oldkirken var også en bortforklaring av den tomme graven.
  3. Øyenvitner hevdet at de møtte Jesus. Forfatterne av evangeliene navnga mange øyenvitner som møtte Jesus etter oppstandelsen. Jesus viste seg for Maria Magdalena (Mark 16,9, Joh 20,14), Kleopas og Simon på vei til Emmaus (Mark 16,12, Luk 24,13ff), disiplene første gang (Mark 16,14, Luk 24,36ff, Joh 20,19), andre gang inkludert Tomas tvileren (Joh 20,26), og tredje gang ved Tiberiassjøen (Joh 21,4), i 40 dager før himmelfarten (Mark 16,19, Luk 24,50, Apg 1,3). Paulus nevner at 500 vitner så Jesus (1 Kor 15,3-8), hvorav flere fremdeles var i live når Paulus skrev brevet. Det virker lite sannsynlig at alle disse hallusinerte samtidig, slik enkelte kritikere hevder. Det forklarer uansett ikke den tomme graven.
  4. Disiplene trodde på oppstandelsen. Vanlige mennesker var plutselig villige til å gå i døden for det de hadde sett og hørt. Noen ble torturert og drept. Det gir ingen mening at noen vil la seg torturere for noe de vet er en løgn. De mangler et motiv for å lyve. Selve skeptikere som Jakob (Jesu bror) og Paulus endret overbevisning, selv om det ga dem personlige vanskeligheter.
Alle motargumentene kan spores tilbake til et naturalistisk livssyn.

Det har blitt gjort mange forsøk på å finne alternative forklaringer til oppstandelsen, men jeg mener at ingen av de forklaringene er troverdige. Alle motargumentene kan etter min mening spores tilbake til et naturalistisk livssyn: Mirakler er i teorien umulig, derfor må det være en naturlig forklaring også på oppstandelsen, hevdes det. Men når øyenvitner med sammenfallende vitnesbyrd vanligvis holder som bevis i en rettssak, så hvorfor skal ikke det gjelde i dette tilfellet?

Les også: Jesus er prototypen (Christian Ekrem)

I neste del av serien om Jesu oppstandelse gjennomgår jeg hvilken betydning Jesu oppstandelse har.