I Guds rike går det ikke å tjene to herrer på samme tid

 

Egoet vårt har et problematisk forhold til at Gud faktisk er… Gud. Bibelen gir deg rene ord for penga: stoltheten hefter ved oss alle. Og den trives best når ingen andre pirker i den.

Lytt til det Morten Gundersen har å si om dette i Bibelkvarteret.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hva er stolthet, og hva fører det til?
  • Hvordan står vi imot stolthet, og holder oss ydmyke?
  • Nøkler til å leve et ydmykt disippelliv med Jesus
SitatBilder-til-stolthetOgYdmykhet2

Sitater fra episoden (med Morten Gundersen):

«Vi må ikke tilpasse sannheten til vårt liv, men tilpasse livet vårt til Sannheten»

«Det er livet jeg lever som viser hva jeg er lojal til: verden eller Gud»

«Gud tvinger ingen, men speider etter mennesker som er villige til å leggen ned sitt liv for Ham»

«Å plassere seg selv foran Gud uten å ta hensyn til Guds vilje, er essensen av all synd.»

«Jesus kaller oss til å leve våre liv ved korset daglig»

«Som disipler av Kristus er vi kalt til å legge oss selv og vårt eget selv-liv under hans herredømme.»

«Gud lover å holde seg nær til oss, når vi velger å holde oss nær til Ham.»

«Å la oss justere og leve ydmykt, er å leve våre liv til glede for vår Far i himmelen.»

Sentrale bibelvers i denne episoden

Jakob 4, 4-10:
Utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende! Eller mener dere det er tomme ord når Skriften sier: Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss? Men nåden han gir, er større. Derfor heter det:
Gud står de stolte imot,
men de ydmyke gir han nåde.
Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene, dere syndere, rens hjertene, dere som har et delt sinn! Klag og sørg, bryt ut i gråt! Vend latteren til sørgesang og gleden til alvor. Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.

Matt 6, 24:
Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

2 Krøn 16,9:
For Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham. Denne gangen har du vært uklok; fra nå av skal du stadig ha krig.

Esekiel 28,13-19:
I Eden, Guds hage, holdt du til.
Du var dekket av alle slags dyre steiner:
rubin, topas og diamant,
krysolitt, onyks og jade,
safir, turkis og smaragd.
Forgylte kunstverk
var dine trommer og fløyter,
gjort i stand for deg
den dagen du ble skapt.

Du var en salvet kjerub, et vern.
Jeg innsatte deg,
du holdt til på Guds hellige fjell,
blant glødende steiner vandret du.

Du var hel i din ferd
fra den dagen du ble skapt,
til det ble funnet urett hos deg.

Din store handel
fylte deg med vold,
og du tok til å synde.
Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet
og gjorde ende på deg,
du vokter og kjerub
blant glødende steiner.

Ditt hjerte ble hovmodig
fordi du var vakker,
du ødela din visdom
og din prakt.
Da kastet jeg deg til jorden,
jeg stilte deg fram for konger
så de kunne se på deg.

Med stor skyld
og med urett i handel
vanhelliget du dine helligdommer.
Jeg sendte ild,
og den fortærte deg.
Jeg gjorde deg til aske på jorden
rett for øynene
på alle som så deg.

Alle som kjente deg
blant folkene, gyser.
Et skremsel er du blitt,
du er borte for alltid.

Jesaja 14,11:
Du som var så stolt,
er støtt ned til dødsriket
med klangen av dine harper.
En seng av ormer er redd opp for deg,
og mark skal være ditt teppe.

Ordspr 16,18:
Stolthet kommer før sammenbrudd,
hovmod før fall.

Jesaja 53, 6:
Vi gikk oss alle vill som sauer,
hver tok sin egen vei.
Men skylden som vi alle hadde,
lot Herren ramme ham.

Jesaja 42, 8:
Jeg er Herren, det er mitt navn.
Min ære gir jeg ikke til andre,
min lovsang ikke til gudebilder.

Gal 2, 19b-20:
Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.

Lukas 10,39:
Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord.

Hebr 4, 12-13:
For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for.