Stikkord: 1. Korinterbrev

Å være Guds anbefalingsbrev

Hvor utfylt er din åndelige CV? Mange i menighetene på Paulus sin tid var først og fremst opptatt av hvilke referanser en hadde hvis man skulle fremstå troverdig. Men, «kristenprosjektet» handler verken om hvor positivt du fremstår, og eller om å skape god reklame for Guds rike: Det er Den hellige ånd som må gjøre jobben.

Les mer