Gjør det enkelt | Del 2 | Evangelisering med Arne Skagen

Gode nyheter: Det er mulig å vitne om Jesus og samtidig være seg selv i Den hellige ånd. Dermed ligger alt til rette for dette: Å høre hva Jesus sier, og gjøre det han ber oss om.

Les mer