Menigheten er borgere av et nytt rike

Nasjonalisme har vært en konfliktskapende faktor i hele verdenshistorien. Den skaper avstand og frykt, gir grobunn for etnisk uro og krig, og den gir en opplevelse av overlegenhet eller underlegenhet som definerer folk bort fra hverandre.

Les mer