Omfavn paradoksene i Bibelen

Tror du på Guds allmakt? Og på menneskets frie vilje? Bibelen inneholder mange slike paradokser. Heldigvis trenger vi ikke å velge bort sannheter for å få troen til å gå i hop. Tilliten til en stor Gud gjør at vi kan leve godt med ubesvarte spørsmål.

Les mer