Stikkord: ånd sjel og kropp

#86 | Hodedekke – hvordan forstå og anvende 1 Kor 11? | Med Astrid Elin Lønning og Per Arne Gjerde

En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode.” (1 Kor 11, 4-5)

Mange av oss har kanskje fortsatt en ryggmargsrefleks der vi tar av oss luer og capser i kirka. Men ikke så mange kvinner har ryggmargsrefleksen med å ta på seg noe på hodet.

Hva mener Paulus med det han skriver om i første korinterbrev, om at kvinner bør ha noe på hodet når de ber og taler profetisk? Det er ikke mange menigheter der det praktiseres, men det finnes unntak. I Kristent Fellesskap-bevegelsen er det ikke uvanlig å se damer med lue, caps eller skjerf på hodet når de ber eller profeterer på gudstjeneste.

Men hvorfor i all verden gjør vi dette, når alle andre liknende menigheter ikke gjør det?

Og hva med de av oss som ikke ønsker å bruke hodedekke, er det greit?

Les mer

#66 | Kroppens teologi – en annen fortelling om kjønn, seksualitet og identitet | Med Eirik A. Steenhoff

I dag er det vanlig å snakke om kjønn som noe man definerer selv. Vi har friheten til å definere hvem og hva vi er, kun basert på egne følelser og tiltrekninger. Det er ikke lenger “fasit” å hente kunnskap om eget kjønn og egen identitet fra kroppen du er født med.

Dette står i sterk kontrast til det Gud sier om hva et menneske er. At Han skapte oss i sitt bilde, til mann og kvinne. Til fellesskap med seg selv og hverandre, så vi kan elske hverandre og elske Gud.

Hvordan kan vi fortelle historien om hva et menneske er sett fra Guds perspektiv inn i vår tid?

Les mer