Medisin mot motløshet | Med Rune Ørnes

Vi kan møte enhver situasjon med et rent hjerte og proklamasjoner av Guds sannheter, slik Jesus gjorde. Dermed vil vi reise oss i Den hellige ånds kraft og se at motløshet vendes til seier.

Les mer