Stikkord: apologetikk

Hvorfor blir noen ateister og andre kristne?

Mange sekulære hevder ofte at grunnen til at de ikke tror på Gud, er fornuften. For eksempel bruker Human-Etisk Forbund (en organisasjon som ikke fremmer gudstro) personer som hevder at “Human-Etisk Forbund står for rasjonell og kritisk tankegang som er viktigere enn noen gang.”  Er det slik at de som ikke tror på Gud gjør det fordi de er fornuftige, mens de som tror på Gud har sagt farvel til fornuften?

Les mer

Dilemmaet med de sekulæres livssyn

Skeptikere og sekulære humanister kan være noen av de mest krevende å snakke om livssyn med. Ofte får man inntrykk av at de føler seg fritatt fra å måtte forklare sitt eget livssyn. Mange av de synes å gå rundt med et slags diplomatisk immunitetspass i spørsmålene om moral og mening, mens de gjerne synser villig vekk om andres tro.

Les mer