Fire måter å reagere på motgang og prøvelser

Hvordan vi lever og forholder oss til Gud og til andre mennesker, er et resultat av hvordan vi har det inni oss.

Les mer