Stikkord: argumenter for tro

Hvorfor blir noen ateister og andre kristne?

Mange sekulære hevder ofte at grunnen til at de ikke tror på Gud, er fornuften. For eksempel bruker Human-Etisk Forbund (en organisasjon som ikke fremmer gudstro) personer som hevder at “Human-Etisk Forbund står for rasjonell og kritisk tankegang som er viktigere enn noen gang.”  Er det slik at de som ikke tror på Gud gjør det fordi de er fornuftige, mens de som tror på Gud har sagt farvel til fornuften?

Les mer