Stikkord: artikkel

Identitet i Gud

I en tid med økende åndelig søken stiller mange eksistensielle spørsmål om livets hensikt og søker dypere sannheter. Bibelen beskriver en tid der mange vil søke Gud, og dette ser vi nå. Ved å finne sin identitet i Kristus, gjennom Guds ubetingede kjærlighet og ved å bli fylt av Den hellige ånd, kan man leve et fruktbart liv i tjeneste for Guds rike.

Les mer

Må kristne ledere ha teologisk utdanning?

Det finnes to tilnærminger til lederskap i dagens kristenhet. Mange vektlegger formell utdannelse og arbeidserfaring inn mot definerte stillingsbeskrivelser. Andre miljø legger til grunn nådegaver og personlige kall når lederskap defineres. Begge deler er bra, men hvorfor er det sistnevnte viktigst?

Les mer

Stressa? Slik lever du med lave skuldre

Vi blir vel alle stressa en gang iblant. Livet kan overvelde oss, uka være for full, eller utfordringene større enn vi er sikre på at vi kan håndtere. Å kjenne på litt stress av og til er verken unaturlig eller farlig. Men vi er ikke kalt til å leve et liv i stadig eller kontinuerlig stress. Så hvorfor blir vi stresset, og hvordan kan vi komme ut av det? Har Guds ord noe å si om dette?

Les mer