Stikkord: astrid elin lønning

#86 | Hodedekke – hvordan forstå og anvende 1 Kor 11? | Med Astrid Elin Lønning og Per Arne Gjerde

En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode.” (1 Kor 11, 4-5)

Mange av oss har kanskje fortsatt en ryggmargsrefleks der vi tar av oss luer og capser i kirka. Men ikke så mange kvinner har ryggmargsrefleksen med å ta på seg noe på hodet.

Hva mener Paulus med det han skriver om i første korinterbrev, om at kvinner bør ha noe på hodet når de ber og taler profetisk? Det er ikke mange menigheter der det praktiseres, men det finnes unntak. I Kristent Fellesskap-bevegelsen er det ikke uvanlig å se damer med lue, caps eller skjerf på hodet når de ber eller profeterer på gudstjeneste.

Men hvorfor i all verden gjør vi dette, når alle andre liknende menigheter ikke gjør det?

Og hva med de av oss som ikke ønsker å bruke hodedekke, er det greit?

Les mer