Trofasthet i små ting

Den som er trofast i smått, er også trofast i stort, sier Jesus. Bibelen viser oss tre områder i livene våre hvor denne trofastheten kommer til uttrykk.

Les mer