Å leve er risikabelt

Vi pleier stort sett å leve lykkelig uvitende om hvilke ulykker, kriser og motgang framtiden byr på. Men COVID-19 utgjør en større utfordring enn vi er vant til. Hver eneste dag av pandemien lever vi med kjent risiko.

Les mer