Flau over å være kristen | Med Kristoffer Eskeland

Det betyr lite hva du tenker om meg. Og enda mindre hva jeg selv tenker om meg selv. Slik minnet Paulus seg selv på at Guds mening teller mest. Dette er nøkkelen inn i frimodigheten evangeliet vil gi oss.

Les mer