Hva vil det si å leve som en ny skapning?

Å bli en kristen kan ikke reduseres til å ta seg sammen eller forbedre sin moral. Men det handler om å åpne seg for Jesus og det han har sagt. Og til det som Den hellige ånd vil gjøre i oss.

Les mer