Er livet for kort for kjedelige prekener?

Det er blitt sagt at kirka begynte som en familie av troende i Midtøsten. Så kom evangeliet til Hellas, og der ble menigheten en filosofi. Så spredte det seg videre til Europa, ble en kultur og kom til sist til USA der det ble business. Jeg vil gjerne legge til et neste mulige skritt: “Så kom Internett, og kirka ble en forestilling”.

Les mer