Derfor kan vi tru at verda blir betre

Vil menneska generelt bli meir syndige, umoralske og korrupte, eller vil dei bli meir rettferdige, moralske og styrt av gode etiske verdiar etter som tida går? Ser vi bakover i historia og samanliknar med stoda i dag, kan vi slå fast at menneskeslekta har gjort store framsteg.

Les mer