Sorry Gud, men jeg har ikke tid akkurat nå!

I noen perioder er det lett å finne tid til Gud. Det er lett å sette seg ned med Bibelen, lett å lukke døra til soverommet og vende hjertet til Jesus. Andre perioder i livet kan det å sette av så mye som ti minutter hver dag virke umulig.

Les mer