Når hjelpemidlene står i veien for Jesus

Kirkebygningene er tomme. Spotlightene er slukket. Sceneteppet er trukket for. Som kristne har vi blitt fratatt hjelpemidlene våre. Men har vi fellesskap med Gud selv om disse er borte?

Les mer