Døden er ikke slutten

Mange av livets spørsmål har ikke naturvitenskapen noe svar på. Hva er meningen med livet? Hva skjer når vi dør? Hvor kommer vi fra?

Les mer