Evig fortapelse #3 Handler dypest sett om hvem Gud er

I den tredje episoden snakker vi mer om hva fortapelse egentlig er for noe, slik Bibelen framstiller det. Jeg skal først oppsummere de viktigste tingene Bibelen sier, før jeg kommer inn på hovedpoenget mitt, nemlig at fortapelse dypest sett handler om hvem Gud er.

Les mer