Seks viktige ting Bibelen sier om dåp

Er dåp bare en symbolhandling? Eller ligger det en kraft og åndelig betydning som gjør det viktig og nødvendig å la seg døpe?

Les mer