Slik er menigheten et hjem for meg

Johnny, Elina og Jon Inge deler om viktigheten av å være i et kristent fellesskap.

Les mer