Fadervår steg for steg

Denne bønnen består av åtte ledd. Disse viser oss hvilket fokus Jesus ønsker når vi ber til Gud.

Les mer