Hvilke kilder har du i livet ditt?

I Bibelen finner vi flere bilder og begreper som går igjen fra begynnelsen, gjennom hele skriften og helt til slutten. Ett av disse er “Elv”, et annet «Kilde». Hva betyr disse bibelske bildene, og hvordan skal vi tolke dem når vi finner de i Bibelen?

Les mer