Hvorfor prater kristne om menneskesyn? | Med Arne Olav Røe

Vi er skapt i Guds bilde. Det berører tema som abort, dyrs rettigheter og menneskehandel. Vi får hjelp av en ateist til å gjenoppdage hvor viktig synd er. Alt dette berører på en eller annen måte det kristne menneskesynet.

Les mer