Menigheten er et liv sammen med Jesus

Hva er kirke? Stiller du det spørsmålet i dag vil du få andre svar enn det de første kristne ville svart. I dag assosieres det ofte med spesielle kirkebygg, presteklær og ritualer.

Les mer