Stikkord: ledere

Må kristne ledere ha teologisk utdanning?

Det finnes to tilnærminger til lederskap i dagens kristenhet. Mange vektlegger formell utdannelse og arbeidserfaring inn mot definerte stillingsbeskrivelser. Andre miljø legger til grunn nådegaver og personlige kall når lederskap defineres. Begge deler er bra, men hvorfor er det sistnevnte viktigst?

Les mer