Endrer Gud mening når samfunnet forandrer seg?

Fremtredende teologer i vår tid hevder at Gud forandrer seg i takt med samfunnet. De hevder at Guds ordninger ikke er evige, men nyskapes hele tiden. Stemmer dette? Eller er dette en oppkonstruert kristendom?

Les mer