Til deg som avskriver deg selv

Vi lever i nådens tidsalder. Vår verdi som mennesker kommer ikke fra hvor vellykkede eller flinke vi er.

Les mer