Stikkord: lytte til Ånden

Lydighet: en sikker oppskrift på åndelig vekst

I vår individualistiske kultur hvor selvrealisering og enkeltindividets frihet tillegges stor verdi, kan begrepet “lydighet” ha en litt negativ klang i manges ører. Noen får kanskje assosiasjoner til hundeoppdragelse, eller strenge religiøse og politiske miljøer med stor grad av kontroll over medlemmene. I min vandring med Gud har lydighet blitt et begrep som er utfordrende, men som jeg forbinder med et spennende gudsliv, og å leve i tro.

Les mer

Sabbaten er tilbake

Effektivitet og konkurranse har vært drivkraften i hele samfunnet, på bekostning av behovet for hvile. Denne tiden er en anledning til en ny normal hvor vi finner mening i mindre aktiviteter og lavere forbruk.

Les mer