Forvandle byer og nasjoner – gjelder det meg?

Jesus lærte disiplene å be «La riket ditt komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen (Matt 6,9). Hans vilje er at alle mennesker skal få erfare hans rike, med rettferdighet, fred og glede i den hellige Ånd. Det kan mennesker oppleve under enhver omstendighet.

Les mer