Vanskelige bibelord: Miskunnhet

Ordet brukes i dag nesten bare i bibelsk kontekst, og kan være vanskelig å forstå. Men betydningen av ordet kan være en nøkkel til å forstå Guds trofasthet og karakter.

Les mer