Stikkord: nyateisme

Dilemmaet med de sekulæres livssyn

Skeptikere og sekulære humanister kan være noen av de mest krevende å snakke om livssyn med. Ofte får man inntrykk av at de føler seg fritatt fra å måtte forklare sitt eget livssyn. Mange av de synes å gå rundt med et slags diplomatisk immunitetspass i spørsmålene om moral og mening, mens de gjerne synser villig vekk om andres tro.

Les mer

I den sekulære løvehulen

Norske studiesteder er utvilsomt preget av de sekulære strømningene i samfunnet og vil by på mange utfordringer for kristne studenter. Kan det tenkes at det ikke først og fremst er de gudløse universitetene med de fryktelige ateistene som utgjør kjernen til problemet?

Les mer