Klimakrise og polarisering: Hvorfor publiserer vi en serie om endetid?

Bibelens syn på endetiden påvirker i høyeste grad dagsaktuelle spørsmål. Det berører hvordan vi forholder oss til Greta Thunberg og miljøbevegelsen. Skal vi ta vare på skaperverket, eller skal vi heller vente på at alt går under og en ny himmel og ny jord skal komme?

Les mer