Hva er Guds plan for mitt liv?

Verken du eller jeg er egentlig midtpunktet i universet. Men når vi innser at herliggjørelsen av Jesus Kristus er formålet bak skaperverket, vil vi se vår egen hensikt med livet i et større lys.

Les mer