#26 | Selvrealisering | Med Daniel Sæbjørnsen

Hvordan lever jeg for Jesus, og ikke meg selv, i et samfunn hvor selvrealisering står i fokus?

Les mer